Registrace

Prosím o registraci i Vaše rodinné příslušníky, kteří se budou semináře s Vámi účastnit.

Termín a místo konání*

Poznámka

Souhlasy

Tímto čestně prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně nyní prohlašuji, že zaměstnancům GALÉN - SYMPOSION, s.r.o., se sídlem Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2, IČ: 26 42 09 29, uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb.,o některých službách informační společnosti, uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném pro správu, zpracování a uchování osobních údajů (více zde). Pro další práci s on-line systémem, případně dokončení registrace, je nutno SOUHLASIT.
Emailem budou zasílány pozvánky a další informace ve spojitosti s akcemi GALÉN-SYMPOSION. Tento souhlas je možno kdykoliv zrušit.

* pole jsou povinná

Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.